Plan your bike trip

Den Helder - Harlingen

Afstand 73 KM Via de punt van Noord-Holland zet je koers naar de Afsluitdijk langs de Lage Oude Veer, de voormalige zeegeul via welke de schepen de sluis konden bereiken. Voorbij het Amstelmeer fiets je over een schelpenpad op een oude Wierdijk. Deze dijk loopt langs de hele zuidkust van Wieringen en is nog goeddeels intact. Aan de zeezijde ligt een dik pakket zeewier, vanaf de zijkant goed te zien. De buurtschappen Westerklief en Oosterklief liggen op de hoogste delen van de stuwwal uit de voorlaatste ijstijd. Noordelijk van de Klieverkruisweg is de bolling van de wal goed te zien aan de huisjes erachter, die lijken te verzinken achter de horizon.

De naam Zurich aan de oostkant van de Afsluitdijk heeft niets met de Zwitserse stad te maken, maar is de Nederlandse verbastering van het Friese Suderige (zuiderhoek). De lintbebouwing en horeca van het dorpje vormen een welkome afwisseling na de lange Afsluitdijk.

Tussen Zurich en Harlingen volgt je de zeezijde van de Caspar de Roblesdijk, genoemd naar de Portugees die hier in de Tachtigjarige Oorlog als vertegenwoordiger van de Spaanse koning veel heeft gedaan voor de dijkenbouw in Friesland. Vlak onder Harlingen, het eindpunt van vandaag, staat op de dijk ter ere van hem de Stenen Man.

Horeca & logies

Sights

Facts

Order the cycle guide

This compact cycling guide takes you by the hand and describes a 610 km long route from the border at Cadzand-Bad until Bad Nieuweschans.

More information

GPX Track

With the smart GPX tracks you’ll never get lost again. Download the complete route here and get going using this handy navigation tool.

At which address do you want to receive the tracks?
The GPX Tracks are en route to your mailbox! (Send again)