Plan your bike trip

Harlingen - Holwerd

Afstand 70 KM Op de Hoarnestreek kruist de route de Slachtedijk, een oude dijk ter bescherming van Westergo (noordwestelijk Friesland), die tot 1825 water heeft gekeerd en sindsdien als reservedijk fungeert (slaperdijk). Iets naar het noorden, op het punt waar de Slachtedijk en de Zeedijk samenkomen, markeren stenen in de Zeedijk de hoogtes in de loop der eeuwen; de dijk is flink wat hoger geworden.

Verder zuidoostelijk aan de Slachtedijk staan de 12 windmolens van Windpark de Bjirmen. Tussen Oosterbierum en Firdgum liggen langs de weg heel wat terpen. Op een daarvan staat de alleen staande kerktoren van het piepkleine Firdgum. Oostelijk van het eveneens minuscule buurtschapje Dijkshoek fiets je over de Griene Dyk. Achter de dijk strekte zich tot in de vroege 16e eeuw de Middelzee uit.

Noordelijk van Sint Jacobiparochie kom je op de Oudebildtdijk, die hier ook een sociale grens vormde. Aan de flauw aflopende ‘zeezijde’ woonden de land - arbeiders op de dijk, aan de landzijde met zijn steile helling liggen de boerderijen schijnbaar eerbiedig aan de voet van de dijk. In Holwerd eindigt de dag, morgen gaan we de meest noordelijke provincie ontdekken.

Horeca & logies

Sights

Facts

Order the cycle guide

This compact cycling guide takes you by the hand and describes a 610 km long route from the border at Cadzand-Bad until Bad Nieuweschans.

More information

GPX Track

With the smart GPX tracks you’ll never get lost again. Download the complete route here and get going using this handy navigation tool.

At which address do you want to receive the tracks?
The GPX Tracks are en route to your mailbox! (Send again)