Nederlands

Ga over de grens

De smaak te pakken? Ga dan door op de internationale North Sea Cycle Route. Deze EuroVelo 12 voert door alle landen rondom de Noordzee en is ruim 7.000 km lang.

De LF Kustroute vormt het Nederlandse deel van de internationale Noordzeeroute (North Sea Cycle Route). Deze loopt verder door Duitsland, Denemarken, Noorwegen, Zweden, Schotland, Engeland, Frankrijk en België, en heeft een totale lengte van ruim 7000 km.

Meer informatie hierover vind je op www.northsea-cycle.com.
Voor fietsgidsen of -kaarten voor deze route, kijk hier.