Nederlands

Organisatie en financiering

De LF Kustroute is als derde van een reeks vernieuwde LF-routes tot stand gekomen met de hulp van velen. Op deze pagina een beknopt overzicht.
De route is mogelijk gemaakt dankzij financiële bijdragen van:

 • Ministerie van I & W
 • Provincie Zeeland
 • Provincie Zuid-Holland
 • Provincie Noord-Holland
 • Provincie Friesland
 • Provincie Groningen

Projectleiding en coördinatie van de LF Kustroute is in handen van Stichting Landelijk Fietsplatform, koepelorganisatie voor recreatief fietsen. Stichting Landelijk Fietsplatform is het onafhankelijke coördinatiepunt voor het recreatieve fietsen in Nederland. Het fungeert als netwerkorganisatie en kennis- en informatiepunt en geeft daarmee impulsen aan belangenbehartiging, verdere productontwikkeling en voorlichting/promotie (nederlandfietsland.nl). Het Fietsplatform is verantwoordelijk voor de landelijke fietsroutestructuur op basis van de LF-routes, de Langeafstand Fietsroutes in Nederland.

Landelijk Fietsplatform
Postbus 846, 3800 AV Amersfoort
info [at] fietsplatform.nl  

Het routetracé is tot stand gekomen in medewerking met:

 • Routebureau Zeeland
 • Recreatieschap Noord-Holland
 • Recreatieschap Marrekrite
 • Routebureau Groningen
 • diverse gemeenten langs de route

Tracéadvies & kwaliteitscontrole werd verzorgd door vrijwilligers van het Fietsplatform.

Tot slot nog een woord van dank richting de Noordzee en Waddenzee. Zonder jullie geen Kustfietsroute ;-)

Meer informatie over de LF-routes vind je op www.nederlandfietsland.nl/lf-routes
Mis je een bordje onderweg? Meld het via www.meldpuntroutes.nl

De LF Kustroute in de media

Nederland Fietsland

Info over andere LF-routes lees je op onze portal nederlandfietsland.nl.